IPAMARK
Patents i Marques

+34 932851111

A IPAMARK tenim una dilatada experiència en la valoració d'actius de Propietat Industrial, aplicant en això els nostres coneixements com a Agència de la Propietat Industrial i les metodologies més apropiades a cada cas.

 

Des de l'any 1992 hem dut a terme valoracions d'una gran varietat de carteres de marques i patents seguint diferents enfocaments i metodologies. Aquestes valoracions han servit als motius per les quals s'han realitzat sent acceptades com a referència pels interessats i terceres parts.

 

Les valoracions d'actius de propietat industrial són sol·licitades per motius molt diversos, entre els quals destaquem:

 

  • Suport a la gestió per conèixer el valor, ajudar al reconeixement del resultat de les inversions en accions comercials, contribuir a identificar els encaminadors de la demanda i a la presa de decisions en processos d'expansió, així com fixar les condicions en llicències i franquícies.
  • Els actius intangibles adquirits han de ser comptabilitzats al seu valor raonable.
  • Litigis per competència deslleial, reclamació de danys o per usurpació de drets.
  • Propòsits financers, en la captació d'inversors, o d'aportació de l'intangible com a garantia per recolzar finançament, etc.
  • Planificació fiscal, per diferents tipus d'organització de la propietat o d'imposició fiscal en diferents països.
  • Transaccions d'actius, fusions i adquisició d'empreses.

 

Si desitja més informació sobre qualsevol dels nostres serveis pot sol·licitar-nos-la directament sense cap compromís a través d'e-mail, o si ho prefereix, el nostre consultor en Propietat Industrial més proper al seu domicili li visitarà sense cap compromís.