IPAMARK
Patenteak eta Markak
Bezeroarentzako: 94 443 05 88
bilbao@ipamark.es

Marka zeinu bat da, edo beste produktuak edozein inguruen bereiztea baimentzen duena edo pertsona baten zerbitzuak edo, produktuetako edo zerbitzuetako enpresa berdin-berdin edo antzeko, beste batena.

Beraz, Markaren oinarrizko funtzioa produktuen enpresa-jatorria edo zerbitzuak esatea da. Beraz enpresariari etekien batean bere ezaugarria plagiatuz saiatzen diren lehiakide gutxi kezkatien aurka babesten du; hori bai, kontsumitzaileak babesten ditu Markari esker beste berdin-berdin bateko produktu bat argi eta garbi bereiz daitekeelako ere, horrela ekimenera geratuz bakoitza zein egokiago hartzen duenaren erosketa.

Markak izan daitezke

 • Hitzak edo haien konbinazioak..
 • Irudiak, formak, sinboloak eta grafikoak.
 • Letrak, zifrak eta bere konbinazioak.
 • Hiru dimentsioko formak, bilgarriak.
 • Ontziak, produktuaren forma edo bere aurkezpena.

Oro har, eskaera aurkezten zen egunetik zenbatuta, Marka bateko erregistroa hamar urterako ematen dute, eta mugarik gabe hamar urteko hurrengo aldietan berri daiteke.

Hori bai, Markako erregistroa ez da gordailu sinplea, eskaerek Legearekin konplitzen badu ikusten den zeinetan izapidea dute eta eskaera baten aurreko Oposizioa hirugarren interesatuen aldetik antzeko erregistroekin tartean sartzearen posibilitatea dago ere.

Sailkapenaren ondoreetarako, zerbitzuak eskaintzen daitezkeen bezala horrela, egon daitezkeen produktu desberdinak 45 Nazioarteko Izendegiko epigrafeetan banatu dira. Marka bateko erregistroaren eskaerak produktuetako edo aipaturiko Izendegiaren zerbitzuetako epifrage baino gehiago eduki dezake, baina eskaeran sartutako epigrafeetako kopuruaren multiploa diren tasak ordaindu behar dira.

Nahiz eta Markak emandako eskubidea esklusiboa izan, ezerk ez du galarazten bi zeinu berdin-berdin edo antzeko merkatuan eta erregistroz elkarrekin bizi direnik, baldin eta produktuak edo bereizitako zerbitzuak bereizten badituzte. Beraz, Markak zeinen produktuak gutxienez epifrafe edo zerbitzuek haietan bere enpresarenekiko kidetasunen bat gorde dezaten erregistratu behar ditu.

Erregistro-eremuaz diharduenean, Espainian, 3 posibilitate dauzkagu:

 • Nazionala, bere izenak dion bezala nazio-lurraldea bere gain hartzen duena, markatzen du. Gaur egun marka-erregistroa arautzen da 2001eko abenduaren 7ko 17/2001 Legeagatik, marka-erregistroa eta merkataritza-izenak arautzen ditueneko.
 • Europar Batasuneko Markark. Erregistro bateko salerosketa Europar Batasunaren taldeari eragiten diola, erregistra daitekeenez gero soilik, uztea, harengana uko egin du, iraungi da edo Europar Batasunako herri guztietan baliogabetu da uste den lehen gain nazio-erregistro unitarioa izanez. 1994ko Martxoaren 14ko erkidego-Araudiak, zeinek Espainiari neurri bikoitzean eragiten dion, erregistro hau sortu zuen: lehengo eta behin Estatu europarra delako eta bigarren lekuan Erkidego-Marka tramitatzeko, zeinen egoitza Alicanten arreta jarri zuen, Europar Batasuneko Jabetza Intelektualeko Bulegoa (EUIPO-a) sortu delako.
 • Nazioarteko Marka ezarri zen 1891ko eta Madrilgo 1989ko Protokoloko Madrilen Akordioa betez

  Funtsean Nazioarteko Markako erregistro bat eskatu ahal izateko eskatutako baldintza bakarra erregistratuta, edo marka produktu beretarako edo gure herriko zerbitzuetarako eskatuta eukitea da.

  • Gaur egu Akordio eta Protokolo hauen 80 herri baino gehiago daude, hauen artean estatu europarren gehiengoa eta munduko industrializatuenetako beste batzuk aurkitzen dituztena.

 

 • Errregistratako txostenak

 • Aholkularitza – Kontu Ikuskaritza

 • Eskaerak eta izapidea

 • Berriztatzeak eta mantenua

 • Zainketa


Izapide eskema: