IPAMARK
Patentes e Marcas
Atencion ao Cliente: 91 564 11 48
galicia@ipamark.es
Cubra e envíe o formulario derexistro e recibirá no seu correo electrónico de confirmación da súa elevada nos nosos clientes o acceso, a través do cal pode comprobar o estado en liña e outros detalles de todos os seus rexistros limitados.

Empresa:

    
Usuario:
Contrasinal:
E-mail:

NOTA: Ten que cubrir todos os campos do formulario