IPAMARK
Patentes e Marcas
Atencion ao Cliente: 91 564 11 48
galicia@ipamark.es

Ipamark é líder de mercado e innovadora na implantación de novas tecnoloxías. Sendo estes algúns dos fitos que marcan o noso liderado no sector:

  • Dende a súa fundación, en 1990, todos os rexistros son incorporados na nosa base de datos sendo testados informaticamente cos Bloletins Oficiaís, tanto na detencións de parecidos coma resolucións.
  • Xestión de vencimientos é un programa de ordenador que é responsable da comunicación, fcturación e facer os pagos necesarios nos órganos competentes.
  • Ipamark prepara toda a documentación electronicamente incluso antes de que a propia Oficina de Marcas o efectuase. Hoxe somos unha das poucas axencias que ten aplicacións no estándar XML lote establecidas pola OEPM.
  • Noso programa non só detecta semellanzas verbais similares, tamén xera parecidos gráficos similares ou de natureza. Sendo punteiros no sector.
  • Dende 2003 Ipamark é unha oficina sen papel, todos os documentos son dixitalizados, facendo a súa situación e control, moi rápida e eficaz.
  • Ipamark asumiu normas de arquivo electrónico establecidos pola Oficina Española de Patentes e Marcas, de tal forma que hoxe aplicacións son presentadas por este medio.
  • Adoptado un sistema de facturación electrónica, de xeito que os nosos clientes reciben as comunicacións e facturas por via electronica.

En definitiva, Ipamark é unha empresa moderna e comprometida co medio ambiente.